இன்னிசையில் திருவாசகம் பகுதி – 1 & 2

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக… “சொற்றமிழ் வேந்தர்” சிவ. சோலார் சாய் அவர்களின் தித்திக்கும் தேன்குரலில் “இன்னிசையில் திருவாசகம்” 

https://youtu.be/dHqj5b-DCD8
https://youtu.be/ZHuwPSRv-f0

7,907 thoughts on “இன்னிசையில் திருவாசகம் பகுதி – 1 & 2