நமச்சிவாய மந்திரம் முன் ஓம் பிரயோகிக்காதது ஏன் ?

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான சிவ. தாமோதரன் ஐயா பதில்கள் போரூர், தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடம் சிவனடியார்களுக்காக நடத்திய திருவாசகத் திருவிழாவிலிருந்து ஐயா பதில்கள் பகுதிகள் சிவனடியார் பார்வைக்களுக்காக….

https://youtu.be/HsP_GmXgob8

7,600 thoughts on “நமச்சிவாய மந்திரம் முன் ஓம் பிரயோகிக்காதது ஏன் ?