சிவபுராணம் விளக்க சொற்பொழிவு

தவத்திரு. வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய சிவபுராணம் விளக்க சொற்பொழிவு சிவனடியார்களின் உள்ளத்திற்க்காக…

Read more

சென்னை சிவலோகம் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம்

தவத்திரு. வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…. இடம்: தருமமிகு சென்னை சிவலோகத் திருமடம் – போரூர்

Read more

திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா?

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகம் வாழ்வியல் நூலா? முக்தி நூலா? சிறப்பு பட்டிமன்றம் நடுவர் : திருவாசக மதுரக்கனி இராஜம் அம்மாள் சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…

Read more

வாதவூரடிகள் – Birthday Mashup!

திருவாசகத்தை உலகெங்கும் வாழும் அடியார்கள் மனதில் ஆழமாக கொண்டு சேர்க்கும் இறை சேவையைமுழு மூச்சாக கொண்டு செயல்படும் எங்கள் ஆன்மீக குரு தவத்திரு. வாதவூரடிகள் குருவடி போற்றி!

Read more