நமச்சிவாய மந்திரம் முன் ஓம் பிரயோகிக்காதது ஏன் ?

முதலாம் திருவாசாகத் திருவிழா நிகழ்வின் ஒரு பகுதியான சிவ. தாமோதரன் ஐயா பதில்கள் போரூர், தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடம் சிவனடியார்களுக்காக நடத்திய திருவாசகத் திருவிழாவிலிருந்து ஐயா பதில்கள்

Read more

திருவாசகச் சித்தருடன்…

ஐயப்பந்தாங்கள் சிவனடியார்கள் மற்றும் ஊர்மக்களுடன் திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…. ஒரு பகுதியான

Read more

வாதவூரடிகள் – Birthday Mashup!

திருவாசகத்தை உலகெங்கும் வாழும் அடியார்கள் மனதில் ஆழமாக கொண்டு சேர்க்கும் இறை சேவையைமுழு மூச்சாக கொண்டு செயல்படும் எங்கள் ஆன்மீக குரு தவத்திரு. வாதவூரடிகள் குருவடி போற்றி!

Read more

இன்னிசையில் திருவாசகம் பகுதி – 3 & 4

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக… “சொற்றமிழ் வேந்தர்” சிவ. சோலார் சாய் அவர்களின்

Read more