திருவாசகச் சித்தருடன்…

ஐயப்பந்தாங்கள் சிவனடியார்கள் மற்றும் ஊர்மக்களுடன் திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக…. ஒரு பகுதியான

Read more

மாணிக்கவாசகர் திருவீதிவுலா

திருக்கைலாய வாத்திய இசை முழங்க – மாணிக்கவாசகர் திருவீதிவுலா! திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின்

Read more

வாதவூரடிகள் – Birthday Mashup!

திருவாசகத்தை உலகெங்கும் வாழும் அடியார்கள் மனதில் ஆழமாக கொண்டு சேர்க்கும் இறை சேவையைமுழு மூச்சாக கொண்டு செயல்படும் எங்கள் ஆன்மீக குரு தவத்திரு. வாதவூரடிகள் குருவடி போற்றி!

Read more

இன்னிசையில் திருவாசகம் பகுதி – 1 & 2

திரு வாதவூரடிகள் நிகழ்த்திய திருவாசகத் திருவிழா – 2ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு பதிவுகள் சில சிவனடியார்களின் உள்ளங்களுக்காக… “சொற்றமிழ் வேந்தர்” சிவ. சோலார் சாய் அவர்களின்

Read more